cv wzór

Podanie o pracę to dokument który jest prośbą o przyjęcie do pracy, który powstaje z naszej inicjatywy.
Przyjmijmy np. firma "X" nie powadzi naboru nowych pracowników leczy my jednak chcemy spróbować zdobyć zatrudnienie.
W tym celu należy wysłać do pracodawcy podanie o pracę + załączniki(CV, list motywacyjny).

Elementy które powinno zawierać każde podanie o zatrudnienie:

  • miejscowość, data
  • nasze dane personalne(imię i nazwisko, adres, telefon)
  • dane odbiorcy(nazwa, adres)
  • zwrot grzecznościowy ("Szanowny Panie" itp.)
  • treść podania o pracę
  • lista załączników
  • podpis
Wrocław, dnia 19.06.12r.
Joanna Tomaszewska
ul. Kolorowa 23/12
20 - 100 Wrocław
tel. 606 XXX 999

Dyrektor Hotelu "Zamek"
ul. Królewska 7
20 - 103 Wrocław
Podanie


Szanowny Panie!
Zwracam się z uprzejma prośbą o przyjęcie mnie do pracy w hotelu "Zamek" na stanowisku recepcjonistka. Zdobyłam doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odbyłam również dwu-miesięczny staż w hotelu "Panorama".
Swoją przyszłość zawodową chciałabym związać z hotelarstwem, a moje zainteresowania i kierunkowe wykształcenie uzasadniają tą decyzję.
Z miłą chęcią spotkam się z Panem, aby omówić możliwość mojego zatrudnienia.

Z poważaniem
Joanna Tomaszewska

Załączniki:
- Życiorys zawodowy

Napisz już teraz podanie za pomocą kreatora !!!

Nie potrzebujesz zaawansowanego edytora tekstowego do napisania Podania! Proste i szybkie rozwiązanie!
Skorzystaj z kreatora dostępnego na stronie i zapisz swoje podanie o pracę do formatu PDF.

Miejscowość, dzień (patrz prawy górny róg podania).

Miejscowość, dzień:

Twoje dane osobowe (patrz lewy górny róg podania).

Imię i Nazwisko:

Adres(nazwa ulicy i numer domu / mieszkania):

Adres c.d.(kod i miejscowość):

Numer telefonu:

Dane odbiorcy.

Nazwa odbiorcy:

Adres odbiorcy (opcjonalnie):

Adres odbiorcy c.d. (opcjonalnie):

Treść podania.

Zwrot grzecznościowy np. Szanowny Panie! / Szanowni Państwo! (opcjonalnie):

Treść podania:

Załączniki - jeżeli dołączasz do podania o pracę CV(życiorys zawodowy), list motywacyjny to wpisz to w załącznikach.

Nazwa załącznika nr.1 (opcjonalnie):

Nazwa załącznika nr.2 (opcjonalnie):

Nazwa załącznika nr.3 (opcjonalnie):

Nazwa załącznika nr.4 (opcjonalnie):

Podpis, jeżeli zamierzasz wydrukować podanie a podpis zamieścić odręcznie, pole pozostaw puste.

Podpis (opcjonalnie):

© cvtop.pl | online: 5